Fasaxa Sanad Dugsiyeedka

Ardayada Jaamacadda Waxaan U rajeeyneeynaa In Ay Fasaxooda Ku Qaataan Si wanaagsan